Kurser våren 2023

De kurser som startar under första kvartalet 2023 finns nu ute på hemsidan för anmälan. Eventuellt kommer det att komma upp fler kurser.
Kurserna som startar från april och framåt kommer att dyka upp under januari/februari.

Se meny Kurser för mer information.

/Utbildningssektorn