Kallelse till årsmöte 2021

Härmed kallas alla medlemar i Linköpings BK till digitalt årsmöte.
Mötet kommer att ske den 25:e februari kl 18.30.

Alla som vill närvara på mötet måste anmäla sig i förväg via formulär på hemsidan, länk till formuläret.
I anmälan ska Namn, Medlemsnr (alternativt Födelsedatum, ååmmdd), Telefonnr samt E-postadress anges, detta för att vi ska kunna kontrollera mot medlemsregsitret samt skicka ut kallelsen med den digitala länken.

Vi kommer att använda zoom som plattform och i det fall som sluten votering begärs kommer denna att genomföras via e-post för att uppfylla de krav som SKK/SBK har.
Länk till zoom-mötet och vilken e-post som ska användas vid ev sluten omröstning kommer att skickas ut till alla som är anmälda till årsmötet några dagar innan.

Årsmöteshandlingen inkl dagordning kommer att publiceras på hemsidan inom en vecka.
P.g.a. att pandemin har gjort att många aktiviteter blev inställda under 2020, kommer inga Utmärkelser (tex Årets hund) eller Uppvaktningar att ske för året 2020.

Sista dag för anmälan till årsmötet är den 19:e februari