Inmätning av hundar för bruksprov

Måndag 3 april kl 18.00 i klubbstugan kommer vi ha ett inmätningstillfälle för dig som vill mäta in din hund inför bruksprov.
Det är inte obligatoriskt att mäta sin hund, men om du tror att din hund ligger i en annan höjdkategori än rasens angivna medel har du från årsskiftet möjlighet att mäta in din hund så den får en lättare tungapport och lägre hinder. Mer information hittar du på SBKs hemsida, läs mer här!
Medtag registreringsbevis och hund!

Kostnad: 50kr/hund