Ingen parkering vid C-plan

Parkering vid C-plan undanbedes på grund av säkerhetsskäl.

Kom gärna med förslag på vad som kan göras för att parkering vid C-plan kan undvikas!