Information från stugsektorn!

Altangolvet vid klubbstugan är bortrivet då det var i väldigt dåligt skick och därför behövde bytas. Ett nytt altangolv kommer att byggas under sommaren.

Under tiden är stugan tillgänglig som vanligt och möblerna från altanen står på gräsytan framför stugan. Rivningsvirket som ligger kvar kommer att köras bort inom kort.