Information angående regelrevideringsprocessen

Förbundsstyrelsen har haft möte och lämnar följande information:

§ 178 REGELREVIDERINGSPROCESSEN
JFR FS NR 11 § 156/2020

GS informerade om svaret från SKK på den hemställan som gjorts avseende en förskjutning av processen ett år framåt på grund av det rådande läget med coronapandemin.

Svaret från SKK innebär att vi ges möjlighet att skjuta på processen ett år framåt. Dock är det inte fastställt i nuläget om den kommande låsningsperioden kommer att löpa över fyra eller fem år. Det beror på hur övriga specialklubbar önskar hantera processen. Besked om detta kommer senare i höst.

FS uppdrar till Emelie Hörman via GS att förmedla denna information till berörda delar i vår organisation

FS tackade för den informationen och att i övrigt avvakta om den kommande perioden kommer att gälla för fyra eller fem år.