Gräsklippning av planer

Mycket tid läggs ned på att hålla våra träningsplaner fina och det är viktigt att komma ihåg att allt arbete sker ideellt. Det är allas ansvar att hjälpas åt och plocka undan hinder och liknande för att underlätta gräsklippningen. Om alla hjälper till blir det inte många minuters paus ifrån träningen och vi kan fortsätta ha välklippta träning- och tävlingsytor.