Funktionärsutbildningar i lydnad och bruks

Vi behöver ständigt fylla på med nya funktionärer inom olika områden så att vi t.ex. kan anordna tävlingar på klubben, och efter nyår kommer vi att ha två utbildningar för funktionärer, dels Tävlingsledare inom Lydnad och dels Tävlingssekreterare inom Bruks och Lydnad.

Är du intresserad av att utbilda dig som funktionär inom dessa områden, kontakta Anneli Henriksson (se inbjudan). Utbildningarna är gratis och det är styrelsen som beslutar vilka som får gå dessa.

Inbjudan till Tävlingssekreterare.

Inbjudan till Tävlingsledare.