Enkät inomhushall

Klubbens medlemmar har uppdraget åt styrelsen att undersöka möjligheterna för en träningshall. För att veta vilken ambitionsnivå och vilken typ av hall som eftersöks, så behöver vi medlemmarnas svar på denna enkät.
Vi kommer också behöva en tillsätta en arbetsgrupp för projekteringen av hallen bla för att ta reda på vilken kostnad det skulle bli, och hur vi kan finansiera en hall.

Vi är tacksamma för svar, senast 15/9.
Svara på enkäten här.