Ansökan om medel för investeringar

Under årsmötet den 10 februari 2018 beslutades om 100 000 kr för investeringar under året. Alla sektorer skulle få möjlighet att lämna förslag om investeringar till styrelsen. Nu har ni denna möjlighet!

Förslag  på investering ska lämnas enligt följande:

  • Vad ska klubben investera i?
  • Beräknad kostnad
  • Motivering

Alla förslag ska lämnas av någon av klubbens sektorer. Vill du komma i kontakt med någon sektor för att diskutera ett förslag, kontakta mig. Det är också till mig ni skickar era färdiga förslag, senast den 31 mars.

Ida Cronebäck

ida.croneback@gmail.com