Lydnads och Brukstävling 28/4

Vi har tävlingar på klubben den 28:e april, det är appelltävling i spår och sök, samt en lydnadstävling i alla klasserna.
Lydnadstävlingen börjar kl 9.00 med elit-ekipagen.
Kom och titta på alla duktiga ekipage, serveringen är öppen under tävlingen.