Rättat: Inte så desperat behov av funktionärer, MEN p-vakter saknas!

Ibland är man för snabb på tangenterna och det visade sig att Josefin har de flesta funktionärer vi behöver, men ett par parkeringsvakter saknas fortfarande!

Hör av er till hedvigboreson@gmail.com eller till josefinnifesoj@gmail.com om ni kan stå p-vakt mellan ca 7-10 på morgonen den 25 maj!

/Agilitygruppen