Arkiv – mötesprotokoll

Här finns gamla mötesprotokoll fr.o.m. verksamhetsåret 2016 samlade. Papperskopior med bilagor finns i klubbhuset.

Protokoll för verksamhetsåret 2017
20 mars 2017 styrelsemöte protokoll.
24 april 2017 styrelsemöte protokoll.
29 maj 2017 medlemsmöte protokoll.
12 juni 2017 styrelsemöte protokoll.
30 augusti 2017 styrelsemöte protokoll.
29 oktober 2017 medlemsmöte protokoll.
20 november 2017 (budgetmöte) styrelsemöte protokoll.
15 januari 2018 styrelsemöte protokoll.
10 februari 2018 inför årsmötet, årsmöteshandlingar.

Protokoll för verksamhetsåret 2016:
13 februari 2016 konstituerande styrelsemöte protokoll.
29 februari 2016 styrelsemöte protokoll.
6 april 2016 styrelsemöte protokoll.
9 maj 2016 styrelsemöte protokoll.
17 maj 2016 medlemsmöte protokoll.
22 juni 2016 styrelsemöte protokoll.
17 augusti 2016 styrelsemöte protokoll.
28 september 2016 styrelsemöte protokoll.
5 oktober 2016 medlemsmöte protokoll.
15 november 2016 (budgetmöte) styrelsemöte protokoll.
11 januari 2017 styrelsemöte protokoll.
11 februari 2017 årsmöte protokoll.