Tjänstehund

Inom tjänstehundsektorn sysslar vi med rekrytering av hundar och förare för utbildning till tjänstehundsekipage inom totalförsvaret.

Intresserade medlemmar som vill utbilda sina privata hundar till bevaknings- eller räddningshundar är välkommna att kontakta oss i sektorn.

Bevakningshundar

Bevakningshundar utbildas för Hemvärnet, Marinen och Flygvapnet.
Hemvärnsekipaget utgörs av hund och förare som utbildas för tjänstgöring och krigsplacering i sitt hemvärnsområde. Våra hemvärnsekipage kan i fredstid också nyttjas vid eftersök av försvunna personer.
Bevakningshunden i flygvapnet och marinen utbildas på SBK-klubben och placeras sedan vid förband där en värnpliktig soldat blir dess förare.

Räddningshundar

Räddningshundar utbildas för tjänstgöring tillsammans med sin förare i den kommunala räddningstjänsten (RK). Utbildningsuppdraget av lämpliga ekipage är ställt av Statens Räddningsverk.
Ett godkänt ekipage med kommunalt avtal kan rekommenderas för prövning till tjänstgöring som internationell räddningshund (RI). Svenska räddningshundsekipage har tjänstgjort utomlands vid jordbävningskatastrofer och där lokaliserat innestängda personer.
Man kan även prövas för sk RE avtal. Dessa ekipage testas av Polisen för att kunna utnyttjas vid eftersök av försvunna personer. Denna möjlighet finns även för bevakningshunden.

Sammankallande

LBK, Andreas Karlsson_160531_0003_bbAndreas Karlsson

Kontakta Tjänstehundssektorn