Läger 2021

Vi funderar på att ha ett litet läger på klubben 15 – 18 juli, och vill se vilket intresse det i så fall finns för det.
Det kommer inte att vara några instruktörer, utan var och en behöver kunna ta ansvar för sin egen träning. Blir vi många som vill göra samma sak, hjälps vi åt att dela in oss i mindre grupper, man behöver inte göra samma sak varje dag.
På kvällen grillar vi tillsammans (var och en tar med egen mat), de som vill campar uppe på klubben (el till husvagn saknas).
Välj vad du skulle vilja göra under dessa dagar (flera alternativ går att kryssa i om man vill göra olika saker olika dagar).

Vad vill du göra på lägret?
20 votes · 50 answers