Kursanmälan hösten 2022

Välkommen att anmäla dig till någon av våra kurser.

Kurserna fylls på i turordning, personer som har hjälp till som funktionärer på klubben har dock företräde till kurser under första dygnet den ligger ute, enligt beslut från styrelsen våren 2022.
För att anmäla dig till en kurs lämnar du in en anmälan på nedan formulär.

Du kommer att få ett mejl från vår utbildningssektor angående om du fått plats på kursen eller inte, mejlet skickas ut manuellt så det kan dröja några dagar innan du får svar.

För att gå våra kurser måste du vara medlem i Linköpings Brukshundklubb, för att anmäla till en kurs krävs inget medlemskap, men om du får en plats på kursen ska medlemskap betalas in.

Observera att du inte kan anmäla dig till någon kurs som inte finns utlyst på hemsidan med datum och instruktör.

För att vi ska kunna behandla din kursanmälan behöver vi spara de uppgifter du lämnat och sända dem vidare till instruktören, kassören och till Studiefrämjandet.. Uppgifterna om din hund och vilken/a kurs/er ni gått raderas hos LBK efter att terminens kurser är avslutade. För information om hur Studiefrämjandet hanterar dina uppgifter hänvisar vi till Studiefrämjandet.
För att kunna anmäla dig till en kurs hos oss måste du i samband med anmälan godkänna att vi lagrar dina uppgifter enligt ovan.

Vänligen fyll i en anmälan för varje kurs du vill gå för att underlätta administration.

There is no form selected or the form was deleted.

Våra kurser genomförs i samarbete med Studiefrämjandet.