MH – Klubben stängd för övrig träning

Den här helgen anordnar vår Rasutvecklingsektor Mentalbeskrivning Hund både lördag och söndag. Ingen annan träning kan förekomma på klubben då MH pågår.