B-planen bokad för Collie-träff

Collie-träff, c/o Sven Komstadius och Anja. B-planen bokad +  tillgång till uppletanderuta och övriga planer